Penn Arts & Sciences Logo
Deborah Thomas (Penn Anthropology) and Lewis Gordon (Temple Philosophy, Center for Afro-Jewish Studies) with Rachel Ellis Neyra (Penn English)
  • Monday, February 4, 2013 - 6:00pm to 7:00pm

FBH 401